VN nagespeeld door leerlingen Pierson


In november kwamen ongeveer 175 leerlingen uit verschillende landen bij elkaar in de Oporto British School (Porto, Portugal) om de Verenigde Naties na te spelen. De deelnemers vertegenwoordigen landen die ons als school werden toegewezen door de organisatie.

VN nagespeeld door leerlingen Pierson

Er waren 4 ‘Committees’: Human Rights (Mensenrechten), DISEC (Disarmament and International Security), de Security Council (Veiligheidsraad) en International Court of Justice (Justitie) en onze leerlingen waren Delegates van de 'Human Rights Council' en 'Disarmament and international Security Council'. Zij vertegenwoordigden hierin Angola, Kroatië, Ecuador, Tunesië en Kyrgyzstan. 

In hun Committee hebben onze leerlingen zich bezig gehouden met respectievelijk  'Addressing human rights violations in Israel and protecting the rights of the Palestinian people' en 'Preventing the armament of outer space technologies', niet alledaagse onderwerpen, toch?

VN nagespeeld foto 6

Daarnaast werden op zaterdag, de laatste dag, beide Committees samengevoegd tot de 'General Assembly' waarin werd gesproken over 'The reform of the United Nations'. 

Binnen korte tijd waren al onze Delegates goed op dreef: er werd gelobbyd (ze moesten handtekeningen onder hun Clause (wetsvoorstel) verzamelen om steun te krijgen), gediscussieerd en veel spreektijd opgeëist. Op zaterdag gingen onze Delegates slim te werk want ze gingen 'mergen' met andere landen: onder het motto van 'samen staan we sterk' bundelden ze hun krachten.  

Onze VMBO-T4 Delegates hebben het prima gedaan, wij zijn trots!

Erwin Kievit

Ruben de Smit

Jeanet van den Heuvel

VN nagespeeld foto 3VN nagespeeld foto 4VN nagespeeld


Terug naar nieuwsoverzicht