Bijzonder verlof

Kortdurend verlof in kader van LOB

Indien u verlof wilt aanvragen in het kader van LOB gerelateerde activiteiten (open dag, meeloopdag, proefstuderen, intakegesprekken etc.) klik dan hier voor het aanvraagformulier. Uw kind kan deze ook ophalen bij de leerlingbegeleider of afdelingsleider.

Let op: 

Er kan geen kortdurend verlof worden aangevraagd op een dag dat er een PTA-toets gepland staat.


Bijzonder verlof 1 dag

In bijzondere gevallen (zie Criteria bijzonder verlof) kan verlof worden aangevraagd bij de leerlingbegeleider. Bij aanvragen voor 1 dag kunt u middels e-mail (of schriftelijk) een verzoek indienen. U dient de aanvraag te voorzien van de naam van het betreffende kind/kinderen, klas en met opgaaf van de reden van de verlofaanvraag.

Voor leerlingen in de bovenbouw: indien het verlof samen valt met één of meerdere PTA’s dient dit expliciet vermeld te worden in de aanvraag.


Bijzonder verlof meer dan 1 dag

In bijzondere gevallen kan verlof buiten vakanties of vrije dagen worden aangevraagd bij de afdelingsleider. U kunt hiervoor schriftelijk (of middels e-mail) een verzoek indienen. U dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen welke u middels de link Aanvraagformulier bijzonder verlof hieronder (via de webpagina Leerplicht van de gemeente 's-Hertogenbosch) kunt downloaden.

Voor leerlingen in de bovenbouw: indien het verlof samen valt met één of meerdere PTA’s dient dit expliciet vermeld te worden in de aanvraag.

Criteria bijzonder verlof

Aanvraagformulier bijzonder verlof