Loopbaan OriŽntatie en Begeleiding (LOB)

Op onze school bereiden wij leerlingen voor op een leven vol ontwikkelingen!


Als school willen wij leerlingen naar de eigen ontwikkeling leren kijken: eigen talenten leren ontwikkelen en herkennen, bewuste keuzes leren maken en de eigen loopbaan leren bijsturen. Omdat de arbeidsmarkt verandert, moeten mensen hun eigen loopbaan steeds meer vormgeven. Eén keuze voor de rest van je leven zit er niet meer in. Jongeren hebben handvatten nodig om zelfstandig keuzes te kunnen maken. Dat gaat niet vanzelf. Om onze leerlingen hierbij te begeleiden loopt ons LOB- programma vanaf de brugklas tot aan het examen als een rode draad door het curriculum.

Om in staat te zijn tot loopbaanzelfsturing stimuleren wij onze leerlingen bij het ontwikkelen van 5 loopbaancompetenties:

  1. Kwaliteitenreflectie
  2. Motievenreflectie
  3. Opleidingen- en werkexploratie
  4. Loopbaansturing
  5. Netwerken

Profielkeuze

In het derde leerjaar kiest elke leerling begin april voor een bepaald profiel wat in de bovenbouw gevolgd gaat worden. Samen met de mentor, ouders en de decaan bereidt elke leerling zich voor op een keuze die goed bij hem/haar past. Het belangrijkste werk daarvoor doet de leerling zelf. Talent, belangstelling en de eigen kijk op de toekomst, daar draait het om.

Studiekeuze

In de bovenbouw van alle leerjaren werkt een leerling toe naar de keuze voor een vervolgstudie. Dit gebeurt o.a. middels groepsactiviteiten.  Maar daarnaast geeft elke leerling individueel vorm aan zijn studiekeuzeproces door het bezoek aan Open dagen, meeloopdagen en deelname aan proef studeren.

Individuele begeleiding nodig?

Heb je vragen over je vakkenkeuze, profielkeuze of hulp nodig bij het kiezen van een studie? Het decanaat biedt ruimte voor individuele gesprekken, maken van uitgebreidere  vragenlijsten als hulp bij de diverse keuzemomenten.

Neem contact op met mw. N. van Lith, decaan of mw. M.  Hoek, LOB ondersteuner.


Belangrijke websites

Als je op zoek bent naar informatie op het gebied van LOB:

https://dspierson.dedecaan.net/

https://www.kiesmbo.nl/

https://www.studiekeuze123.nl/

https://www.studeermeteenplan.nl/

 

LOB Pierson en het bedrijfsleven: Helpt u mee?

Ook u als ouder kunt een bijdrage leveren aan de  loopbaan en oriëntatie begeleiding binnen de Pierson. Gedurende een schooljaar hebben we een tal van activiteiten in het kader van LOB. Hierbij is het contact met het bedrijfsleven een heel belangrijke factor. Daarom willen we graag het adressensysteem uitbouwen om samenwerkingen makkelijker tot stand te brengen. En leerlingen makkelijker in contact te brengen om te ‘proeven’ aan mogelijkheden in de toekomst. 

Meer weten en/of aanmelden? 

Informatie over doorstromen van vmbo-t naar havo en van havo naar vwo

Als je na het vmbo-t of na havo-5 zou willen doorstromen naar havo-4 of atheneum-5, dan is het belangrijk dat je daar al in een vroeg stadium met de LOB-coördinator over gaat praten. Een toelatingscommissie beoordeelt op grond van de resultaten (tweede periode), na periode 3 op basis van de resultaten na SW3,  de adviezen van de vakdocenten of school van herkomst en de motivatie en studiehouding van de leerling of je wordt toegelaten of afgewezen.

De exacte toelatingscriteria kun je hieronder downloaden.