Schoolkosten

Hieronder zetten we de verschillende schoolkosten voor u op een rij.


Kosten zelf aan te schaffen middelen

Het gaat om middelen voor verschillende vakken als atlassen, woordenboeken en materialen bij de creatieve en natuurwetenschappelijke vakken. In de PiersonGids  leest u hier meer over.


Excursies/reizen/examens

Als uw kind deelneemt aan bijvoorbeeld  examens voor de Cambridge opleiding, uitwisselingsprojecten en buitenlandse reizen (Pierson Actief) zijn hier kosten aan verbonden.  Dit zijn aparte kosten. U betaalt ze dus als uw kind er gebruik van maakt, anders niet.


Boeken

Schoolboeken  en digitale leermiddelen zijn gratis. Dat heeft de overheid enkele jaren geleden bepaald. Het ds. Pierson College heeft een eigen ‘boekenfonds’ en gebruikt de boeken en leermiddelen van Van Dijk Educatie.  Leerlingen hebben recht op één ‘boekenpakket’. Voor dyslectische leerlingen geldt een aangepaste regeling als ze gebruik maken van dyslexiesoftware op school.


Voor de volmacht voor ontvangst boekenpakket klik hier.


Werken met Chromebooks

Ook in schooljaar 2017-2018 werkt de school met Chromebooks, naast de leerboeken. In het vorige schooljaar zijn we hiermee gestart in de brugklassen; dit jaar nemen deze leerlingen de Chromebooks mee naar het tweede leerjaar en gaan ook de nieuwe brugklassers met Chromebooks werken. Zo bereiden wij de leerlingen voor op de toekomst waarin de wereld steeds verder digitaliseert en kunnen we nog beter vorm geven aan het gepersonaliseerd leren. Er is bewust gekozen voor het werken met Chromebooks in combinatie met leerboeken, het zogenoemde ‘blended learning’. De Chromebooks worden aangeboden in de vorm van een leasecontract. Kosten starten vanaf € 7,80 per maand voor een looptijd van 48 maanden. Deze is daarna automatisch eigendom van de leerling.


Betalingsregeling 

Heeft u problemen met het betalen van de schoolkosten? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld. Natuurlijk kunt u bij betalingsproblemen ook contact over de mogelijkheden opnemen met dhr. H. Spuijbroek, hoofd van de Financiële Administratie.


Mogelijkheid verzekering

Via Verus is voor het christelijk onderwijs door een verzekeringsmaatschappij Raetsheren van Orden een verzekeringspakket ontwikkeld voor (eigendommen van) leerlingen van het ds. Pierson College. In het pakket is een verzekering opgenomen voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan naar en komen van school. De premie voor deze verzekering bedraagt € 29,- per schooljaar.