Vrijwillige ouderbijdrage

Er zijn allerlei dingen die wij belangrijk vinden voor onze leerlingen, maar die helaas niet worden gesubsidieerd. We vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage aan de ouders.

Voorbeelden hiervan zijn; gebruik van een kluisje, mentoractiviteiten met de klas, culturele vieringen, toneelvoorstellingen, de traditionele PiersonDag, het jaarboek voor examenleerlingen, ondersteuning van de Ouderraad en de Leerlingenraad, een bijdrage aan de Mediatheek, introductieactiviteiten, excursies (minimaal één keer per jaar), het brugklaskamp en de projectweek vóór kerst.

Deze bijdrage is de afgelopen jaren niet verhoogd. Omdat praktisch alle ouders de vrijwillige bijdrage betalen, kan de school nog steeds een prima aanvullend aanbod verzorgen!


Bankrekeningnummer ds. Pierson college IBAN: NL95 INGB 0675 3648 84


Overeenkomsten ouderbijdrage


Informatie jaarlijkse overeenkomst ouderbijdrage


Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 leerjaar vwo-6

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 leerjaar vwo-5

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 leerjaar vwo-4

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 leerjaar havo-5

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 leerjaar havo-4

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 leerjaar havo-3

en vwo-3

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 leerjaar vmbo-t-4

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 leerjaar vmbo t-3

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 leerjaar 2

(a2, ha2 en th2)