Aanmelding en toelating

Heb je gekozen voor het ds Pierson College en wil jij je bij ons aanmelden? Dat kan door de volgende stappen te zetten:

  • Via onze website kunnen je ouder(s)/verzorger(s)  je alvast via een digitaal aanmeldformulier voor-inschrijven. Dit kan dit kan vanaf 20 februari.
  • Voor de officiële definitieve inschrijving kom je, samen met je ouder(s)/verzorger(s), naar onze school om in de aula de aanmeldformulieren, die door jullie via de website zijn ingevuld, te ondertekenen en om alvast een beetje kennis te maken.
  • De officiële aanmeldmomenten zijn op 6 maart 2017 van 15:00 uur tot 21:00 uur en op 8 maart van 15:00 uur tot 19:00 uur

Wat breng je mee?

Het aanmeldformulier kan in februari 2017 (al vóór de voorjaarsvakantie) digitaal ingevuld worden via deze website. Op de dag van de inschrijving breng je mee: het advies van de directeur van je basisschool (het Schooladvies) en een kopie van je identiteitsbewijs, het IBAN (rekening)nummer van ouder(s)/verzorger(s). 


Centrale toewijzing

Bij overaanmelding op scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo of vwo) in ‘s-Hertogenbosch wordt door de scholen samen gezorgd voor een goede verdeling, zodat alle leerlingen kunnen worden toegewezen aan de school van hun eerste, tweede of desnoods derde keuze. 

Via deze link tref je een brief aan die informatie geeft over de werkwijze rondom de inschrijvingen en aanmelding voor het komende schooljaar (2017-2018).

 


Toelatingseisen

vmbo t – havo

advies tenminste vmbo t

havo – atheneum

advies tenminste havo*

atheneum-extra

advies tenminste vwo

  • heb je een havo-advies dan kun je aanmelden voor de vmbo-t - havo klas of voor de havo - atheneumklas. Misschien heeft de basisschool al aangegeven wat zij denken dat het beste bij je past op dit moment. We houden rekening met de wens van jou en je ouder(s)/verzorger(s). De plaatsingscommissie neemt een besluit over de klas waar je in gaat starten op basis van die wens en van de informatie die we van de basisschool krijgen. Sowieso hebben we in onze tweejarige brugperiode samen twee jaar de tijd om te ontdekken welk diploma je (als eerste) het beste kunt halen.

In bijzondere situaties

Ook als je extra ondersteuning nodig hebt, kun je je bij ons aanmelden. Je ouders kunnen voor informatie en overleg contact opnemen met de coördinator van het ondersteuningsteam , mw. M. van de Pol.Vanuit voortgezet onderwijs

overstappen naar het ds. Pierson College? 

Jaarlijks zijn er aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen die vanuit een andere school in één van de leerjaren willen instromen. Ben jij hierin geïnteresseerd en wil je je aanmelden? Stuur dan een email met je adresgegevens naar decanaat@piersonmail.nl en wij sturen je een aanmeldingsformulier toe. Ook met vragen kun je contact opnemen met het decanaat van het Pierson College Mevrouw N. van Lith en Mevrouw M. Hoek voorzien je van de juiste informatie.