Aanmelding en toelating

Heb je gekozen voor het ds Pierson College en wil jij je bij ons aanmelden? Dat kan door de volgende stappen te zetten:

  • Via onze website kunnen je ouder(s)/verzorger(s)  je alvast via een digitaal aanmeldformulier voor-inschrijven. Op deze pagina kun je binnenkort zien vanaf wanneer dat mogelijk is.
  • Voor de officiële definitieve inschrijving kom je, samen met je ouder(s)/verzorger(s), naar onze school om in de aula de aanmeldformulieren, die door jullie via de website zijn ingevuld, te ondertekenen en om alvast een beetje kennis te maken.
  • De officiële aanmeldmomenten zijn op 5 maart 2018 van 15:00 uur tot 21:00 uur en op 7 maart van 15:00 uur tot 19:00 uur

Wat breng je mee?

Het aanmeldformulier kan in februari 2018 digitaal ingevuld worden via deze website. Op de dag van de inschrijving breng je mee: het advies van de directeur van je basisschool (het schooladvies) en een kopie van je identiteitsbewijs, het IBAN (rekening)nummer van ouder(s)/verzorger(s). 


Centrale toewijzing


Meer informatie over de werkwijze rondom de vooraanmelding en de definitieve aanmelding voor schooljaar 2018-2019, lees je in deze brief. 


Meer weten over de werkwijze met betrekking tot de centrale toewijzing? Klik hier voor een infographic

 


Toelatingseisen

vmbo t – havo

advies tenminste vmbo t

havo – atheneum

advies tenminste havo*

atheneum-extra

advies tenminste vwo

  • heb je een havo-advies dan kun je aanmelden voor de vmbo-t - havo klas of voor de havo - atheneumklas. Misschien heeft de basisschool al aangegeven wat zij denken dat het beste bij je past op dit moment. We houden rekening met de wens van jou en je ouder(s)/verzorger(s). De plaatsingscommissie neemt een besluit over de klas waar je in gaat starten op basis van die wens en van de informatie die we van de basisschool krijgen. Sowieso hebben we in onze tweejarige brugperiode samen twee jaar de tijd om te ontdekken welk diploma je (als eerste) het beste kunt halen.

In bijzondere situaties

Ook als je extra ondersteuning nodig hebt, kun je je bij ons aanmelden. Je ouders kunnen voor informatie en overleg contact opnemen met de coördinator van het ondersteuningsteam , mw. M. van de Pol.Vanuit voortgezet onderwijs

overstappen naar het ds. Pierson College? 

Jaarlijks zijn er aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen die vanuit een andere school in één van de leerjaren willen instromen. Ben jij hierin geïnteresseerd en wil je je aanmelden? Stuur dan een email met je adresgegevens naar decanaat@pierson.nl en wij sturen je een aanmeldingsformulier toe. Ook met vragen kun je contact opnemen met het decanaat van het Pierson College mw. N. van Lith en mw. M. Hoek voorzien je van de juiste informatie.