“De continue dialoog met elkaar, dat maakt het verschil!”

Oud-docent

De ouderraad

Vóór de zomervakantie (schooljaar 2023 – 2024) ontvangen de ouders/verzorgers van onze leerlingen een oproep om zich aan te melden als lid van de ouderraad. Wij streven ernaar om uit elke afdeling twee ouders/verzorgers zitting te laten nemen in de ouderraad.