“De continue dialoog met elkaar, dat maakt het verschil!”

Oud-docent

De ouderraad

De ouderraad (OR) is actief betrokken de school en treedt adviserend en ondersteunend op als schakel tussen de ouders en de schoolleiding. De ouderraad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse klankbordgroepen (KBG’s) die enkele malen per jaar bij elkaar komen. De KBG’s zijn er voor de diverse afdelingen maar ook op thema. In de KBG’s worden zaken besproken die voor die afdeling of voor het betreffende thema relevant zijn.

In de ouderraad komen een paar maal per jaar de besproken thema’s bij elkaar. Trefwoorden voor de OR zijn: adviserend, ondersteunend en betrokken. De OR kan desgewenst ook als klankbord voor de ouders in de MR optreden. Alle ouders kunnen met hun vragen terecht bij de OR, zonder daarbij de mentor of de schoolleiding uit het oog te verliezen.