GroŖes deutsches Sprachdiplom

In samenwerking met het ‘Goethe-Institut’ in Nederland  bieden we de
mogelijkheid om aan onze school een Europees geldend certificaat A2, B1,
B2 of C1 voor de Duitse taal te behalen.


Geïntegreerd in de lessen en in een extra les wordt er aan taalvaardigheden gewerkt,
die voorbereiden op de Goethe- taalcertificaten. Niet alleen in de bovenbouw, maar ook  in de onderbouw is het dan mogelijk voor het vak Duits een Europees erkend diploma te verkrijgen.


De docenten Duits, die deze lessen begeleiden, zijn door het ‘Goethe-Institut’ opgeleid en gecertificeerd. Net als de Cambridge certificaten voor Engels of het

Delf certificaat voor Frans is het Goethe-certificaat een erkend diploma en met het oog op werk- en studiemogelijkheden in Europa van zeer grote waarde.