Groene Pierson!

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, organiseert de overheid van 31 oktober t/m 6 november 2022 de Nationale Klimaatweek. We leggen graag uit op welke wijze we als school actief zijn op dit gebied.

Toiletten spoelen met regenwater

In 2002 is, met subsidie van de gemeente, de provincie en het waterschap, een systeem voor opvang van regenwater aangelegd in de kruipruimte van ons schoolgebouw. We sloten ons daarmee aan bij het project “Integraal waterbeheer De Vliert”.

Met de voorraad regenwater, die via de afvoerbuizen vanaf onze dakdelen, opgevangen wordt in vijf zakken van totaal 50m3, worden de toiletten van ons hoofdgebouw gespoeld. Bij tekort aan regenwater schakelt het systeem over op leidingwater, om weer terug te gaan op regenwater in periodes van voldoende neerslag.

Dit jaar hebben we op duurzame wijze, met behoud van veel componenten, het systeem gerenoveerd. We zijn bijna zo ver dat we de gebruiksgegevens zichtbaar kunnen maken op een paneel in de hal van het hoofdgebouw. Deze toevoeging biedt onze leerlingen de gelegenheid om projecten over regenwater op te pakken en met de meetgegevens te werken.

Sedumdaken

Niet al het regenwater wordt opgevangen voor spoeling van de toiletten. De dakdelen van ons bijgebouw, de gymzalen, de aula en een, in 2015, aangebouwd deel zijn voorzien van dakplanten waaronder sedum. Groene daken bieden veel voordelen. Een dak met planten werkt isolerend; het koelt bij hitte en dempt geluid. Het verhoogt de levensduur van een dak tot wel 50 jaar. Ook houdt het water vast bij regen. Hierdoor wordt het riool minder belast. En het draagt bij aan een gezonde en groene omgeving.

Pierson College - Groene klimaatweek 2021

Foto: Roald Johan

Zonnepanelen

Naast de opvang van regenwater en de vergroening zijn inmiddels delen van ons dak voorzien van totaal 308 zonnepanelen.

Met deze 100% groene energiebron produceren we onze eigen duurzame energie. De zonnepanelen zetten het licht van de zon om naar elektriciteit en via de omvormers komt de stroom in de meterkast. Op dit moment werken we aan het zichtbaar maken van ons gebruik van zonne-energie zowel in het EBS (Energie Beheer Systeem) als op een paneel in de hal. Net als bij het regenwater zijn ook deze gegevens voor onze leerlingen toegankelijk om te gebruiken bij projecten.

Pierson College - Zonnepanelen klimaatweek

Energiekosten en aandacht voor verbruik

Zonnepanelen dragen ook bij aan een lagere energierekening en zorgen ervoor dat we voor een deel van ons energieverbruik niet afhankelijk zijn van prijsstijgingen van elektriciteit.

Voor het deel van ons verbruik dat niet gedekt wordt door de zonnepanelen kunnen we nog profiteren van redelijk gunstige contractprijzen. Ook wij ontkomen niet aan stijgende energieprijzen, maar omdat we zijn aangesloten bij een groot inkoopcollectief en midden in een lopend contract zitten, kunnen we de komende twee jaren nog profiteren van een gunstige inkoop en zijn de prijsstijgingen hanteerbaar.

Onze verwarmingsinstallaties hebben een basisinstelling van 20 graden en we proberen deze temperatuur middels de thermostaatknoppen op de radiatoren ook op 20 graden te houden. In vakantie en weekenden staat de verwarming op een lagere stand.

Aandacht voor duurzaamheid en klimaat in de lessen

Ook in onze lessen besteden we aandacht aan duurzaamheid en klimaat.

Bij de lessen verzorging speelt duurzaamheid een voortdurend aandachtsgebied bij de thema’s die wij behandelen. Voorbeelden bij het thema Voeding zijn: afvalscheiding, het gebruik van seizoensgroenten, biologische producten, keurmerken zoals fair-trade, het bewaren van restjes, hergebruik van verpakkingen, etcetera.

Bij het thema Gezondheid bespreken we de belangrijke invloed die een gezonde/ongezonde omgeving op ons welzijn en dat van planten en dieren heeft. Denk hierbij aan onderwerpen als frisse lucht, drugsafval in de natuur, meststoffen, consumptiemaatschappij, kringloop en nog veel meer.

Tijdens alle praktijklessen wordt aandacht besteed aan zuinig omgaan met materialen en meubilair.

Bij het vak geschiedenis is duurzaamheid niet specifiek opgenomen in het lesprogramma, maar in de nieuwe onderbouwmethode voor klas 3 (havo en vwo) is er wel specifiek aandacht voor het onderwerp globalisering. De leerlingen leren enkele belangrijke oorzaken van globalisering, belangrijke oorzaken en gevolgen van migratie en kunnen uitleggen wat klimaatcrisis inhoudt en hoe deze is ontstaan.