Coronathermometer

Er zijn voor de VO-scholen in samenwerking met het ministerie van OC&W vier scenario’s opgesteld voor de lange termijn bij een opleving van het coronavirus.

Voor elk scenario wordt in bijgaand draaiboek een algemeen en extra schooleigen maatregelenpakket beschreven.

Van (gedeeltelijke) sluiting zal slechts sprake zijn als we te maken hebben met een virus(variant) waarbij leerlingen en medewerkers direct gevaar lopen.

  • In scenario donkergroen ziet het kabinet geen noodzaak om specifiek voor het onderwijs maatregelen te nemen, anders dan de samenleving brede inzet op preventie en basismaatregelen omtrent hygiëne en gezondheid.
  • In scenario groen wordt van scholen verwacht dat ze extra aandacht hebben voor personen met een kwetsbare gezondheid.
  • Wanneer we in scenario oranje terechtkomen, neemt het kabinet ingrijpende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en wordt ook van scholen verwacht dat zij voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen nemen.
  • In scenario rood is het nodig om het aantal personen dat tegelijkertijd in de school aanwezig is te beperken. In dit scenario is het niet langer mogelijk om alle leerlingen volledig fysiek naar school te laten gaan.

Indien het ministerie van OC&W besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren (zowel bij opschaling als bij afschaling), maar uiterlijk binnen één werkweek. Bij wijzigingen door het ministerie berichten wij u.

Let wel: voor het onderwijs worden sectorspecifieke afspraken gemaakt die kunnen afwijken van de landelijke coronathermometer waar de druk op de zorg mee wordt aangegeven.