Talentontwikkeling

Leren doe je echt niet alleen uit boeken en tijdens gewone lessen. We zorgen dat er op school veel aangeboden wordt waarin je je talent kunt ontdekken of verder ontwikkelen.

Zo zijn er mogelijkheden om buiten de les extra activiteiten te doen. We doen regelmatig mee aan grote sporttoernooien, er zijn sportdagen en er is een kunstatelier. Ook kun je je aanmelden voor extra dramalessen in de theatertalentklas. Op het ds. Pierson College krijgt iedereen in de brugklas het vak drama zodat je met vertrouwen leert presenteren en nar jezelf leert kijken, luisteren en samenwerken met anderen. In leerjaar twee kun je bovendien kiezen uit heel veel verschillende talentlessen. Debatteren, boksen, theater, Engels (Cambridge C1), Frans (Delf), Duits (Goethe), zang en nog veel meer. Naast je reguliere lessen kan je jezelf verdiepen en profileren. Dát zijn de leerlingen waar toekomstige vervolgopleidingen op zitten te wachten. Het onderwijs richt zich niet alleen op kennisoverdracht, maar ook op maatschappelijk en persoonlijke vorming van leerlingen.

Op onze school doen alle leerlingen activiteiten in het kader van de maatschappelijke stage, om te leren hoe je samen met anderen kunt bouwen aan een sociale maatschappij.


U-talent 

Daarnaast neemt onze school deel aan U-talent, een initiatief van de Universiteit van Utrecht. U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken. Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die hen vergezichten en toepassingen laten zien van de bètavakken.

De deelnemende scholen bieden daarnaast verrijking en verdieping aan in het bètaonderwijs van hun eigen school. Leerlingen krijgen zo meer inzicht in onderwerpen die in het reguliere programma weinig aan bod kunnen komen: leren onderzoeken en ontwerpen, en samenwerken met andere gemotiveerde leerlingen. U-Talent biedt activiteiten voor leerlingen uit bijna alle leerjaren havo en vwo. Meer informatie over U-talent en een overzicht van alle leerlingactiviteiten vind je op de website van U-talent.  


U-TalentU-Talent partnerschool

Het  ds. Pierson college is een partnerschool van U-Talent, het bètanetwerk van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Lees hier meer over U-Talent.