Positief, veilig werkklimaat

Schoolregels ds. Pierson College

Voor een goede en prettige (werk)sfeer op school hebben we de volgende schoolregels:

 1. We gedragen ons vriendelijk en respectvol naar anderen, ongeacht hun achtergrond of mening.  Zo is er ruimte voor verschillen tussen mensen.
 2. We respecteren eigendommen van anderen.
 3. We gebruiken het schoolgebouw duurzaam en goed: 
  a. samen houden we de school schoon;
  b. we pauzeren in de aula of op het schoolplein;
  c. in het Open Leer Centrum van je afdeling ben je welkom om te werken, leren of overleggen.
 4. Op school zijn alcohol, tabak, drugs, vuurwerk of wapens verboden.
 5. Gebruik van mobiele telefoons (of andere elektronica) in lokalen en OLC's is niet toegestaan. Je telefoon zit in je tas, je kluisje of telefoontas in het lokaal.
 6. We maken of verspreiden geen beelden of geluidsopnames van anderen zonder dat zij er toestemming voor hebben gegeven.

Als je vindt dat deze leefregels niet goed worden nageleefd, kun je terecht bij je mentor, leerlingenbegeleider of OOP. De uitgebreide schoolregels vind je hier.

Het anti-pestprotocol vind je hier.


Voor de volgende zaken kun je terecht bij;
Mentor:  allerlei vragen over school, de regelingen, je studie, persoonlijke  vragen   of problemen, klachten, pesten, enzovoort. In feite kun je met  ‘alles’ bij je mentor terecht.
 
Leerlingmentor: een leerlingmentor is een bovenbouwleerling die als een soort 'buddy' aan een brugklas leerjaar 1 gekoppeld wordt. De brugklassers kunnen bij hen terecht met vragen om wegwijs te worden in de school.
 
Leerlingbegeleider:  als je je moet melden, redenen van afwezigheid, redenen van te laat komen,  briefjes van je ouders, verlofaanvragen, een goed gesprek, enzovoort.
 
Servicedesk:  een te-laat-briefje halen, eerder melden vanwege te laat komen, afmelden bij ziekte, briefje voor tandarts- of doktersbezoek, vragen over schoolboeken of kluisje, enzovoort.

We maken deze schoolregels samen met  leerlingen, personeel en ouders en passen ze aan als het nodig is. Regels helpen om een goed werkklimaat vast te houden en ongewenst gedrag te voorkomen. Veiligheid in school staat voorop.  We hebben daarom een veiligheidsplan, pestprotocol en informatie over bijvoorbeeld klachten, privacy en vertrouwenspersonen. Wil je dat inzien? Kijk of de website of mail info@pierson.nl. Gaat iets niet zoals je mag verwachten, dan is signaleren en oplossen belangrijk.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut vind je de rechten én plichten voor alle leerlingen, maar ook de afspraken over het maximaal aantal proefwerken op één dag,  wanneer toetsen moeten zijn nagekeken enzovoort.